Uus valik nüüd internetipoodis!

Andmekaitse

Registreerumine

Tellimuse esitamine eeldab registreerumist. Registreerudes annab tellija nõusoleku firmale PREECO Trading Oy isikuandmete registreerimiseks kliendiregistrisse.

Privaatsus ja andmekaitse

Preeco Trading Baltic oü klientide andmed on täielikult konfidentsiaalsed. Neid ei anta kellelegi, väljaarvatud kliendile tema palvel või ametiasutustele nende seadusel põhineval nõudmisel.

Registri selgitus:

1. Registri pidaja
Preeco Trading Oy

2. Kontaktaadress registri info saamiseks ja edastamiseks
info@gorillasports.ee

3. Registri nimi
Preeco Trading Oy kliendiregister

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Registrit kasutatakse kliendi nõusolekul Preeco Trading Oy kliendisuhete hoidmiseks, ühenduse hoidmiseks kliendiga ja turunduseks. Registrisse kogutakse klientide kontaktandmed ning informatsiooni ostukäitumise kohta. Registri andmeid ei kasutata otseturustuseks.

5. Registri andmed
Kliendi kontaktandmed: perekonnanimi, eesnimi, postiaadress, postiindeks, postkontori asukoht, riik, telefoninumber ja e-posti aadress. Kliendi ostmiskorrad.

6. Seadusele vastavad andmeallikad
Registreerimisel kliendi esitatud teave. Internetipoe programmi salvestatud tellimused.

7. Seadustele vastav andmete andmine ja andmete saatmine Euroopa Liitu või Euroopa majanduspiirkonnast välja
Andmeid ei anta/ei saadeta Euroopa Liitu või Euroopa majanduspiirkonnast välja.

8. Registrikaitse põhimõtted
Preeco Trading Baltic oü järgib rangelt ettenähtud vaikimiskohustust. Üksikut klienti puudutavad andmed esitatakse ainult seadusel põhineva teatamiskohustuse tõttu, näiteks kliendi palvel või ametiasutuse seadusel põhineval nõudel.